גולש איטי.

טד:איך קוראים לך גולש איטי?


טיילר:מה?

טד:סלופפוק.