להיות מנהיג טוב יותר; נסה את NAYLE

צופים הם מנהיגים, ואין הכשרה טובה יותר למנהיגים מאשר ניסיון מנהיגות נוער מתקדם לאומי.


נייל מיועד לצופים מבוגרים יותר והוא מתקיים במחנה הצופים Rocky Mountain, כשלושה קילומטרים ממחנה הבסיס של פילמונט. להשתתף ב נייל , עליך לעמוד בדרישות הבאות:

• השלמה מוצלחת של מבוא למיומנויות מנהיגות לחיילים או צוותים (ILST או ILSC) והכשרה לאומית למנהיגות לנוער (NYLT)

• להיות במצב גופני עליון; נדרש טופס רשמי שנתי של BSA

• להיות בן 14 ביום הראשון של הקורס שלך, אך עדיין לא בן 21


• להחזיק בתפקיד מנהיגות יחידה

קרא עוד על NAYLE כאן.


לא מצליחים להגיע לפילמונט? נסה את אחד הקורסים האזוריים של NAYLE.