הפיתיון או הפתיונות הטובים ביותר לשימוש בנחלים ובנהרות קטנים


הכללים הסטנדרטיים לזרם מים ופתיונות חלים על מרבית המינים בנחלים ובנהרות קטנים. רוב הדגים אוכלים בעיקר דגיגים וזחלים שחיים בנהר, אך הם לא יעברו על חרקים כמו שפיריות, שופכונים או חגבים שנופלים למים.

פיתיון חי כמו צידני לילה, דגיגים ועלוקות יתפוס כמעט כל סוג של דגים, והם האפשרויות הטובות ביותר שלכם לדגים שמאכילים תחתית כמו שפמנון, קרפיון ופראיירים.

עבור דגי טורפים כמו פורל, סויה או בס, דגיג קטן או חקייני סרוגה הם הבחירה העיקרית שלי. קרנקבייטים רדודים או בינוניים ממהרים לאורך התחתית כמו סרטנית. ג'רקביטים באורך של שניים עד 3 אינץ ', ספינירים מוטבעים וסוומבייטים מפלסטיק רך דומים לדגיגים קטנים.