משאל ההודיה של חיי הבנים אינפוגרפיקה

במהלך חודש נובמבר סקרנו את קוראינו scoutlife.org כדי לקבל את מחשבותיהם על חג ההודיה.


הנה מה שלמדנו:

בנים