זוכי תחרות הר הדרקון

dragonmtn-promoבאופן לא צפוי, טיול השטח של ריק הופך להרפתקה ממש. קרא את הסוף המרגש בתחרות הסיימת שלך!