'סיכוי שמן ו'סיכוי קלוש'

תוהה ויסמן מעוות:'מדוע 'סיכוי שמן' ו'סיכוי קלוש 'פירושו אותו דבר?'