עזור לפדרו לכתוב את החלטת השנה החדשה שלו

עזור לפדרו לכתוב את ההחלטה שלו


פדרו אוהב את החלטות השנה החדשה, אבל הוא לא יכול לחשוב על טובה.

עזרו לו על ידי שיתוף הצעותיכם בתגובות למטה!