כדור פורח וריפוי

כדור פורח ו רפיון הן שתי פעילויות שאושרו לאחרונה על ידי ה- BSA - עם הגבלות מסוימות.


לפני שאתה בונה בלון בחצר האחורית שלך והולך לעוף, ודא שאתה יודע את הדרישות החשובות.

• בלוני אוויר חם קשורים משתמשים לפחות בשלושה קווים המחוברים לקרקע כדי למנוע מהבלונים לנוע אופקית. הבלונים אינם יכולים להגיע לגובה של יותר מ -70 מטר. יש לרשום את הבלון ב- FAA.

• שרטוטים לא צריכים להיות יותר משלושה מטרים מעל הקרקע. אקרובטיקה (בכל פעם שראשך נמוך מגופך) אסורה.

לחץ כאן למידע נוסף על חוקי הבלון החם של ה- BSA.


לחץ כאן למידע נוסף על כללי ה- slacklining של ה- BSA.