שבועה אחת (ומשפט) לשלוט בכולם

הוועד המנהל של ה- BSA אישר החלטה להשתמש ב שבועת צופים ומשפטים לא רק בתוכנית הצופים, אלא גם בתכניות הצופים והמיזמים.


פירוש הדבר כי הבטחת צופי הגורמים יפרוש ויוחלף בשבועת הצופים ובחוק הצופים, אולם המוטו הנוכחי, הסימן, ההצדעה ולחיצת היד, יישאר זהה.

כמו כן, שבועת סיכון, קוד, סימן ומצדיע יופסקו כל אחד ויוחלפו בשבועת הצופים, חוק הצופים, שלט הצופים והצדעת הצופים.

מעברים כאלה לוקחים זמן, כך שהשינויים אינם מיידיים. סוחרים צריכים להתחיל להשתמש בחומר הצופים החל משנת 2014. צופי הגורים לא יתחילו עד 2015.