חיפוש והצלה

אמרנו לך מוקדם יותר בקיץ שתג הכשרון חיפוש והצלה יגיע.


עכשיו, הדרישות כאן.

בין נקודות השיא:

• השלם את ההדרכה ל- ICS-100 , מבוא למערכת פיקוד תקרית. הדפיס את תעודת ההשלמה והראה אותה ליועץ שלך. שוחח עם היועץ שלך כיצד ה- ICS משתווה לשיטת הסיור של הצופים.

• זהה ארבעה סוגים של צוותי חיפוש והצלה, ואז ראיין חבר באחד מאותם צוותים ולמד כיצד זה תורם למבצע חיפוש והצלה.


• לשוחח על מערכת UTM (Universal Transverse Mercator) , קו רוחב ואורך.

אנא זכור כי על פי מדריך לצופים בטוחים , עדיין אינך רשאי לטוס במטוסים כחלק ממשימת חיפוש והצלה.


קבל את הדרישות המלאות כאן.

חיפוש והצלה חיפוש_כף_הצלה_כיסוי