אתה לא יכול לעלות על דוב.

סטיב ומארק מחנים כשפתאום יוצא דוב ונוהם. סטיב מתחיל לנעול את נעלי הטניס.
מרק אומר, 'מה אתה עושה? אתה לא יכול לעלות על דוב! '
סטיב אומר, 'אני לא צריך לחרוג מהדוב - אני פשוט צריך לעלות עלייך!'